Yönetim Kurulu Komiteleri

Yönetim Kurulu Komiteleri

Yönetim Kurulu Komiteleri ve üyeleri aşağıda yer almaktadır.
 
 
Denetimden sorumlu komite
Nuri GÜZVELİ (Başkan-Bağımsız)
Selma Feride ÇELİKTEMUR (Üye-Bağımsız) 
 
Kurumsal Yönetim Komitesi
Selma Feride ÇELİKTEMUR (Başkan-Bağımsız)
Hulusi Kurtuluş Karpuzcu (Üye-İcracı olmayan)
Aslı Günel(Yatırımcı İlişkileri Birimi Yöneticisi) 
 
Aday Gösterme Komitesi
Nuri GÜZVELİ (Başkan-Bağımsız)
Mehmet Yılmaz (Üye-İcracı)
Mehmet Emin ÖZTAŞ (Üye-Bağımsız) 
 
Riskin Erken Saptanması Komitesi
Mehmet Emin ÖZTAŞ (Başkan-Bağımsız)
İbrahim Haluk Öğütçü (Üye-İcracı)
Nuri GÜZVELİ (Üye-Bağımsız) 
 
Ücret Komitesi
Mehmet Emin ÖZTAŞ (Başkan-Bağımsız)
Ali Akcan (Üye-İcracı)
Selma Feride ÇELİKTEMUR (Üye-Bağımsız)
 
Komitelerin çalışma esasları için tıklayınız.