Kilometre Taşları

Kilometre Taşları

 • 1958
  10 Ekim 1958'de Selçuk Ecza Deposu, Kollektif Şirket olarak Konya'da kuruldu. İlk zamanlarda sadece Konya ve ilçelerine ilaç dağıtımı yapan yerel bir depoydu. Dağıtım alanında yaptığı yeniliklerle ilk seneden başlayarak her yıl hizmet verdiği eczacı ve dağıtım noktası listesine yenilerini ekleyerek müşteri profilini genişletti.
 • 1960
  Selçuk Ecza Deposu, telefon ile sipariş kabulüne başladı. O tarihlerde alışılmadık bir uygulama olan telefonla sipariş kabulü ile çok daha geniş bir bölgede çok daha fazla sayıda eczacının ihtiyaçlarına cevap verilmeye başlandı.
 • 1962
  Selçuk Ecza Deposu'nda ilaçlar reyon sistemi ile hazırlanmaya başlandı.
 • 1968
  Ahmet Keleşoğlu yurtdışına giderek Avrupa'daki ecza depoculuğu hakkında gözlemler yaptı. Yeni fikir ve stratejilerle döndüğü Konya'da atılan ilk adım, yepyeni ve o günler için son derece modern bir ecza deposu inşa etmek oldu. Aynı yıl Bölge Müdürlükleri oluşturulmaya başlandı ve bölgelere bürolar kurularak depolarla iletişim sağlandı.
 • 1970
  Selçuk Ecza Deposu Batı'da Adapazarı, Eskişehir, Afyon; Güney'de Antalya, Isparta, Burdur ve Güneydoğu'da Adana, Gaziantep, Mersin illerine yaydığı hizmetini daha da yaygınlaştırmaya başladı. Şirket unvanı "Anonim Şirket" olarak değiştirildi. Yeniliklerin takipçisi olan Selçuk Ecza Deposu'nda elektronik ve mekanik fatura ve muhasebe makineleri kullanılmaya başlandı.
 • 1974
  Selçuk Ecza Deposu'nda siparişler teleks kullanılarak alınmaya başladı.
 • 1975
  Selçuk Ecza Deposu, Türkiye'nin ekonomi başkenti İstanbul'da ilk şubesini açtı. Gayrettepe'de açılan şube, Selçuk Ecza Deposu İstanbul Şubesi olarak faaliyete geçti. Böylece şirket yetkilileri gerek gelişim gerekse ülke nabzını tutma konusunda daha avantajlı konuma geçti. Kısa sürede benimsenen İstanbul Şubesi ile Selçuk Ecza Deposu da dağıtım kanalları arasında lider konumuna yükseldi.
 • 1977
  Selçuk Ecza Deposu'nun Adana şubesi açıldı. Bu şubeyle birlikte ulusal bazda sektörün ilk "çok şubeli ecza deposu" unvanını kazandı. Bu gelişme sonucunda eczacıların sorunlarıyla yakından ilgilenmek de bir görev haline geldi ve Selçuk Ecza Deposu bünyesinde müşteri temsilcilikleri oluşturuldu.
 • 1978
  Selçuk Ecza Deposu, eczaneleri ilaç satış koşulları ile ilgili bilgilendirmek üzere hazırladığı kampanya kitapçıklarını dağıtmaya başladı.
 • 1980
  Selçuk Ecza Deposu'nun tüm depolarında tatil günleri de hizmet verilmeye başlandı.
 • 1984
  Selçuk Ecza Deposu'nda faks ile sipariş alınmaya başlandı.
 • 1987
  Selçuk Ecza Deposu'nun da bünyesinde yer aldığı AKSEL grubu, ikinci dağıtım kanalları olarak AS Ecza Deposu'nu hayata geçirdi.
 • 1988
  As Ecza Deposu'nun İstanbul Güneşli Şubesi açıldı.
 • 1990
  Selçuk Ecza Deposu ve As Ecza Deposu'nun hizmetlerini ülke çapında yaygınlaştırmak için şubeleşme çalışmalarına devam edildi.
 • 1992
  As Ecza Deposu'nun Adana Şubesi faaliyete geçti.
 • 1995
  Selçuk Ecza Deposu'nun Samsun Şubesi açıldı. Aynı yıl eczanelerin ihtiyaçlarına daha kısa sürede cevap verebilmek amacıyla motorlu kuryeler oluşturuldu. Satış elemanları tarafından eczanelerden alınan siparişler diz üstü bilgisayarlar ve modem aracılığıyla depolara iletilmeye başlandı.
 • 1996
  Selçuk Ecza Deposu'nun İzmir şubesi açıldı.
 • 1997
  Trakya, Erzurum ve Antalya'da Selçuk Ecza Deposu şubeleri açıldı. Böylece Selçuk ve As ecza depolarının şube sayısı 10'a ulaştı. Aynı yıl siparişler barkod okuyucular ile hazırlanmaya başlandı.
 • 1998
  Selçuk Ecza Deposu için tam bir atılım yılı oldu. Malatya, Bursa, Trabzon, İstanbul-Güneşli ve Ankara'da şubeler açıldı. Eczanelere daha sık ve seri hizmet verebilmek amacıyla dar bölge sistemi ile satış teşkilatı organizasyonu oluşturuldu.
 • 1999
  Selçuk Ecza Deposu Adapazarı Şubesi hizmete girdi.
 • 2000
  Selçuk Ecza Deposu'nun Gaziantep Şubesi hizmete girdi. Aynı yıl As Ecza Deposu'nun atılım yılıydı. As Denizli, As Eskişehir ve As Kayseri şubeleri açıldı. Böylece Selçuk ve As Ecza Depoları'nın toplam depo sayısı 20'yi aştı.
 • 2001
  Fiyat kitapçıkları hazırlanarak barkod numaralarıyla birlikte eczanelere dağıtılmaya başlandı. Aynı yıl uç bölgelerdeki eczanelere en yakın bağlantıyı kurmak amacıyla ana şubelere bağlı bölge depoları kurulmaya başlandı. İnternet aracılığıyla online ortamda eczanelerden sipariş kabul edilmeye başlanması da 2001'de gerçekleşti.
 • 2002
  As Maltepe şubesi faaliyete başladı.
 • 2003
  Şubeler ve bağlı depolar bilgisayar ağıyla online sisteme dahil edildi ve sürekli bilgi akışı sağlandı. SMS sistemi ile merkez ile satış teşkilatı arasında eşzamanlı iletişim sağlandı. Aynı yıl Selçuk Ecza'nın Aydın ve Taksim şubeleri açıldı. Selçuk ve As Ecza depolarının toplam sayısı 40'a ulaştı.
 • 2006
  Selçuk Ecza Deposu, 26 Nisan 2006'da hisselerinin yüzde 20'lik bölümünü halka açarak İMKB'de işlem görmeye başlayan ilk Türk ecza deposu oldu. Selçuk Ecza Deposu, aynı yıl Kurumlar Vergisi alanında Türkiye genelinde 58'inci sırada yer alırken kendi sektöründe de en çok vergi ödeyen kuruluş olarak birinci sıraya yerleşti.
 • 2007
  Selçuk Ecza Deposu'nun ilk şubesi olma ayrıcalığını elinde bulunduran Konya Şubesi, 5 Mart 2007'de toplam 4.600 m2'lik yeni binasına taşındı. Şube sayısı ise Karaman Şubesi ile birlikte Selçuk ve As ecza depoları'nın toplamında 100'e ulaştı... Aynı yıl Konya-Selçuklu Belediyesi Ahmet Keleşoğlu Kültür Merkezi hizmete girdi.
 • 2008
  Selçuk Ecza Deposu Türkiye'de 50'nci yılını kutlayan nadir kuruluşlar arasındaki yerini aldı. Selçuk ve AS Ecza'nın toplam şube sayısı 102'ye yükseldi. Global ekonomik krize rağmen Selçuk Ecza Deposu, Kurumlar Vergisi alanında Türkiye genelinde 44'üncü sırada yer alırken, kendi sektöründe de en çok vergi ödeyen kuruluş olarak birinci sıraya yerleşti. Konya Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Selçuk Ecza Deposu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Keleşoğlu sponsorluğunda inşa edildi
 • 2009
  Konya Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi ek binalarının inşaatı Selçuk Ecza Deposu sponsorluğunda gerçekleşti. 11 Mart 2009'da Ahmet&Nezahat Keleşoğlu Vakfı kuruldu. İstanbul Üniversitesi Eczacılık Müzesi renovasyon çalışmaları, Selçuk Ecza Deposu sponsorluğunda yapıldı. Selçuk Ecza uygun dağıtım ağından yararlanarak şirkete ek değer yaratmak için 1 Haziran 2009 tarihi itibarıyla, 27 ana şubesinin 9'undan ıtriyat ürünleri dağıtımına başladı.
 • 2010
  Selçuk ve AS Ecza'nın toplam şube sayısı 107'ye ulaştı.