Ücretlendirme Politikası

Ücretlendirme Politikası

Sayın Hissedarlar,

Şirketimizin ücret politikası iki temel esas üzerinde yapılandırılmıştır.
 
1- Yönetim Kurulu
2- Üst Düzey Yöneticiler.
 
Yönetim kurulu, şirketin sevk ve idaresini yapan ve ilgili kanunlar çerçevesinde işlem ve eylemlerinden dolayı ortaklarına sorumlulukları olan yöneticilerdir. 
 
Bu nedenle şirketimizin yönetim kuruluna yönelik olarak eşit ve çalışmalarının karşılığı ücret ödenmesi şeklinde bir politika oluşturulmuştur. Bu bağlamda, her bir yönetim kurulu üyesine uygun miktarda huzur hakkı yönetim kurulu kararı ile tespit edilmek suretiyle, Genel Kurul'un onayından geçirilmiştir ve uygulamaya alınmıştır. 
 
Üst düzey yöneticiler genel müdür ve yardımcıları ve mali işler koordinatöründen  oluşmakla beraber,  icracı olmamasına rağmen danışılan ve fikirleri ile yön veren yönetim kurulu başkanı da üst düzey yöneticilerin ücret politikasına dahil edilmektedir.
 
Ücret politikamız kısaca bu şekildedir.
 
Durumu bilgilerinize arz ederiz.
 
Saygılarımızla.
 
Selçuk Ecza Deposu Tic. ve San. A.Ş.
Yönetim Kurulu Adına
 
 

Ali AKCAN

Yönetim Kurulu Üyesi

İbrahim Haluk ÖĞÜTÇÜ

Yönetim Kurulu Üyesi