Genel Kurul 2010

Genel Kurul 2010

2010 Olağan Genel Kurul Çağrı İlanı
İNDİR
Genel Kurul'a Katılım Prosedürü ve Vekaletname
İNDİR
2010 Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemi
İNDİR
2010 Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu
İNDİR
2010 Hesap Dönemi Kar Dağıtım Önerisi
İNDİR
Kurumsal Yönetim Uyum Raporu
İNDİR
Kurumsal Yönetim Uyum Raporu
İNDİR
2010 Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı
İNDİR
Hazirun Cetveli 2010
İNDİR